O'ZBEKISTON ILMIY-TEXNIKA VA TIBBIYOT HUJJATLARI MILLIY ARXIVI

“ХУЖЖАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ИЛМИЙ-АХБОРОТ АППАРАТИ” БЎЛИМИ
"ҲУЖЖАТЛАРНИ ЖАМЛАШ, ИДОРАЛАРГА ҚАРАШЛИ АРХИВЛАР ВА ИШ ЮРИТИШ” БЎЛИМИ
"ҲУЖЖАТЛАР САҚЛОВИНИ ТАЪМИНЛАШ" БЎЛИМИ
“ТАШКИЛОТЛАР ҲУЖЖАТЛАРИНИ ШАРТНОМА АСОСИДА ТАРТИБГА КЕЛТИРИШ” БЎЛИМИ

YANGILIKLAR

O'ZBEKISTON ILMIY-TEXNIKA VA TIBBIYOT HUJJATLARI MILLIY ARXIVI

Архив фаолиятига замонавий стандартларнинг жорий этилиши ва халқаро алоқалар

Архив фаолиятини қонунчилик ва халқаро стандарт талаблари асосида тизимлаштириш мақсадида ISO 9001-2015 халқаро стандарти фаолиятга тадбиқ қилинди.
Шу билан бирга коррупцияни олдини олиш, архив фаолияти коррупция рисклари бўлган йўналишларни аниқлаш ва уларга қарши ҳаракат механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида архив Республикада биринчилардан ўз фаолиятида ISO 37001 “Коррупцияга қарши ҳаракат бошқаруви тизими” жорий қилиниб, мувофиқлик сертификатини қўлга киритган.

Ўзбекистон Илмий-техника ва тиббиёт ҳужжатлари миллий архиви

Ўзбекистон Миллий архив фонди ҳужжатларини жамлаш, ҳисобини олиб бориш, сақловини таъминлаш ва улардан фойдаланишни ташкил этувчи давлат муассасаси ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикаси “Ўзархив” агентлигига тўғридан тўғри бўйсинади ва унинг тизимига киради.

ILMIY TEXNIKA VA TIBBIYOT HUJJATLARI MILLIY ARXIVI

Архив хизматлари

Ташкилотлар буюртмасига кўра ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда илмий нашрларни ташкил қилиш

Илмий-услубий қўлланмаларни тайёрлаш ва нашр этиш

Давлат ва нодавлат ташкилотлар, жисмоний ва юридик шахсларнинг мавзули сўровларини шартнома асосида бажариш

Ташаббус асосида ёки бошқа илмий муассасалар буюртмасига кўра уларнинг тарихига оид илмий тадқиқот ишларини олиб бориш

Ташкилотлар, жумладан жамлаш манбаалари бўлган идоравий архивлар ҳужжатларига илмий-техник ишлов бериш

GALEREYA

GALLEREYA
SAVOLLAR VA JAVOBLAR
SAVOL VA JAVOB

ENG KO'P SO'RALADIGAN SAVOLLAR

Arxivlardan ma’lumotnomalarni olish uchun shaxsan borishi, bundan tashqari elektron tarzda rasmiy veb saytlar yoki Yagona interaktiv xizmatlar davlat portali orqali, an’anaviy pochta orqali ham murojaat qilish mumkin.

Arxivlardan ish xaqqi yoki ish staji xaqidagi ma’lumotnomalarni berish 10 yilgacha davr uchun bepul amalga oshiriladi.

Mumkin arxivlar depozitar tarzda sharnoma asosida vaqtincha saqlovga korxona, tashkilot, muassasalar (jumladan firmalar) hujjatlarini qabul qilishi va saqlab berishi mumkin.

O’zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi tarkibiga kiruvchi hujjatlarni aniqlash bilan bog’liq masalalarni ko’rib chiqish O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “O’zarxiv” agentligi qoshida faoliyat yuritayotgan Markaziy ekspert tekshiruv komissiyasi (METK) yoki tegishli davlat arxivlari foshidagi Ekspert tekshiruv komissiyasi (ETK) yoki Ekspert tekshiruv uslubiy komissiyasi (ETUK) tomonidan amalga oshiriladi.

O’zbekiston Respublikasi “Arxiv ishi to’g’risida”gi Qonunning 27-moddasiga asosan hujjatlarning but saqlanishini ta’minlash maqsadida kirib ko’rish cheklanishi mumkin. Shuningdek, fuqarolarning shaxsiy hayoti to’g’risidagi yoki ularning hayoti va xavfsizligiga tahdid tug’diruvchi ma’lumotlarni o’z ichiga olgan arxiv hujjatlarini kirib ko’rishga doir cheklovlar arxiv hujjatlari tayyorlangan vaqtdan e’tiboran etmish besh yil muddatga belgilanadi. Ushbu muddatdan oldin mazkur hujjatlarni kirib ko’rishga fuqaroning o’zi tomonidan, uning vafotidan so’ng esa shu fuqaroning merosxo’rlari tomonidan ruxsat berilishi mumkin.

Yo’q albatta, chunki O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 27 apreldagi PQ-630-son qarori bilan tasdiqlangan “Tadbirkorlik sub’ektlarini ixtiyoriy tugatish va ularning faoliyatini to’xtatish tartibi to’g’risida Nizom”ning 49-bandiga asosan Nizomda ko’rsatilgan hujjatlar to’liq taqdim etilmasa Ro’yxatdan o’tkazgan organ korxona tugatilganligi to’g’risidagi yozuvlarni davlat reestriga kiritishni rad etishi ko’rsatib o’tilgan.

Amaldagi qonun hujjatlari talablari doirasida, ya’ni O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5 apreldagi 101-sonli qarorining 1 ilovasi bilan tasdiqlangan “Arxiv hujjatlarini jamlash, davlat hisobiga olish, saqlash va foydalanish tartibi to’g’risidagi Nizom”ning 5-paragrafiga asosan tugatilayotgan yuridik shaxslar arxivlarga saqlov muddati tugamagan barcha boshqaruv hujjatlari va o’z korxonasida ishlagan xodimlar faoliyatiga doir shaxsiy tarkib hujjatlarini tartibga keltirilgan holda arxiv va tugatish komissiyasi o’rtasida imzolangan shartnoma asosida topshirishlari shartligi belgilangan. Zarur hollarda tadbirkorlik sub’ektlarini tugatish jarayonida hujjatlarni tartibga keltirish ishlari tugatish komissiyasi (tugatuvchi) tomonidan amalga oshiriladi.

FOYDALI HAVOLALAR

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти
omajlis
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис сенати